Prevalence of hemochromatosis gene (HFE) mutations in Greece

D Papazoglou, T Exiara, M Speletas, Ioannis Panagopoulos, E Maltezos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of hemochromatosis gene (HFE) mutations in Greece”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap