Prevalence of knee pain and knee OA in southern Sweden and the proportion that seeks medical care.

Aleksandra Turkiewicz, Maria Gerhardsson de Verdier, Gunnar Engström, Peter Nilsson, Carl Mellström, Stefan Lohmander, Martin Englund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

69 Citeringar (SciVal)
323 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The aim of this study was to estimate the prevalence of frequent knee pain in radiographic, symptomatic and clinically defined knee OA in middle-aged and elderly patients and the proportion that seeks medical care.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)827-835
TidskriftRheumatology
Volym54
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prevalence of knee pain and knee OA in southern Sweden and the proportion that seeks medical care.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här