Prevalence of pain and interference with daily activities and sleep in adults with cerebral palsy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of pain and interference with daily activities and sleep in adults with cerebral palsy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap