Prevalence of Sports-Related Injuries and Illnesses in Paralympic Athletes

Kristina Fagher, Örjan Dahlström, Jenny Jacobsson, Toomas Timpka, Jan Lexell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of Sports-Related Injuries and Illnesses in Paralympic Athletes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap