Prevalence of Sports-Related Injuries and Illnesses in Paralympic Athletes

Kristina Fagher, Örjan Dahlström, Jenny Jacobsson, Toomas Timpka, Jan Lexell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat