Prevalence of Voice Disorders in the General Population, Based on the Stockholm Public Health Cohort

Viveka Lyberg-Åhlander, Roland Rydell, Peeter Fredlund, Cecilia Magnusson, Staffan Wilén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of Voice Disorders in the General Population, Based on the Stockholm Public Health Cohort”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap