Prevention of falls in the elderly: A review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

95 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevention of falls in the elderly: A review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap