Primary lymph node ratio and hepatic resection for colorectal metastases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)149-150
Antal sidor2
TidskriftHepatoBiliary surgery and nutrition
Volym7
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2018 apr.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här