Primary producers or consumers? Increasing phytoplankton bacterivory along a gradient of lake warming and browning

Susanne Wilken, Margarida Soares, Pablo Urrutia-Cordero, Jens Ratcovich, Mattias K. Ekvall, Ellen Van Donk, Lars Anders Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary producers or consumers? Increasing phytoplankton bacterivory along a gradient of lake warming and browning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi