Primary production in two shallow lakes with contrasting plant form dominance: A paradox of enrichment?

I Blindow, Anders Hargeby, J Meyercordt, H Schubert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary production in two shallow lakes with contrasting plant form dominance: A paradox of enrichment?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap