Prior psychiatric inpatient care and risk of cesarean sections: a registry study

Anne-Marie Wangel, Johan Molin, Mahnaz Moghaddassi, Margareta Ostman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prior psychiatric inpatient care and risk of cesarean sections: a registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap