Prisdifferentieringars janusansikte: Prisdifferentieringar mot mellanled som ett konkurrenspolitiskt problem

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Stockholms universitet
Tilldelningsdatum2000 jan 1
Tryckta ISBN91-7265-148-2
StatusPublished - 2000
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Citera det här