Prison bound? Merchants, Loan Guarantees, and Reprisals in Medieval Dordrecht (c. 1300)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prison bound? Merchants, Loan Guarantees, and Reprisals in Medieval Dordrecht (c. 1300)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap