Private finance integration to affordable housing production: a comparison between Copenhagen and Istanbul

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Private finance integration to affordable housing production: a comparison between Copenhagen and Istanbul”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap