Private international law aspects of the introduction of same-sex marriages in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)253-261
TidskriftNordic Journal of International Law
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här