Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken

Fredrik Andersson, Per Gunnar Edebalk, Agneta Kruse, Lars Söderström

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Rapporten behandlar marknadens möjligheter och begränsningar inom välfärdsområdet både vad gäller finansiering och produktion.

Finansieringsaspekten handlar om möjligheterna till ökat inslag av försäkringar avseende t.ex. sjukfrånvaro, arbetslöshet, sjukvård och äldreomsorg. Produktionsaspekten handlar om möjligheterna att intensifiera konkurrensen inom en rad områden som exempelvis skola, vård, omsorg och arbetsförmedling. Det finns ingen enkel formel för privatisering. På vilket sätt privatiseringen kan ske och hur långt man kan gå beror på omständigheterna i varje särskilt fall.
Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
ISBN (tryckt)91-7150-816-3
StatusPublished - 2001

Publikationsserier

NamnVälfärdspolitiska rådets rapport

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Privatiseringens gränser : perspektiv på välfärdspolitiken”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här