Pro B-type Natriuretic Peptide and Midregional Proadrenomedullin are Associated with Incident Carotid Stenosis During Long Term Follow-up

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pro B-type Natriuretic Peptide and Midregional Proadrenomedullin are Associated with Incident Carotid Stenosis During Long Term Follow-up”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap