Probing Proton Translocation in Influenza A/M2 Proteoliposomes - A systematic Approach to Membrane-Protein Reconstitutions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

145 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Allt levande består av celler. Cellen är livets allra minsta byggsten. Cellen har ett hölje som kallas cellmembran. Detta membran skiljer cellens inre som kallas cytosol från omvärlden. I detta cellmembran sitter olika protein inbäddade. Genom dessa protein kommunicerar och utbyter cellen ämnen med sin omgivning. Många av dessa protein är mål för läkemedel och är därför viktiga att studera. Det är inte alltid så lätt att studera dessa membranproteiner när de sitter i cellmembranet eftersom andra intilliggande protein kan påverka mätningarna. Jag har utvecklat en ny metod för att sätta in membranprotein och då speciellt membranprotein som transporterar protoner eller vätejoner över cellmembran. Dessa protontransportörer är ofta med i olika sjukdomsbilder var av en är cancer. Vi har systematiskt och noga utrett förutsättningarna för att lyckas med dessa mätningar och har bland annat utvärderat nya färger som man kan använda för att mäta pH inuti dessa konstgjorda cellskal eller liposomer.

Vi har använt allt detta till att sätta in en protonkanal från ett influensavirus (från samma typ av virus som svininfluensaviruset) i liposomer och undersökt hur de fungerar. Detta protein är nödvändigt för att viruset ska kunna infektera sin värd och om man kan stoppa proteinets funktion kan virusets smitta förhindras. Om man kan hitta en medicin som gör just detta så skulle man inte längre enbart vare hänvisad till vaccination för att skydda sig mot influensan. Jag har mätt hur fort protoner flödar genom kanalen och mätt hur väl vissa droger bromsar eller helt stoppar transporten genom proteinet. Jag har upptäck att denna kanal inte bara transporterar protoner utan även andra joner som kaliumjoner och natriumjoner. Detta gör att man nu har en bättre förståelse för hur influensaviruset smittar.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biokemi och Strukturbiologi
Handledare
  • Peterson Årsköld, Sindra, handledare
Tilldelningsdatum2010 maj 28
StatusPublished - 2010

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2010-05-28
Time: 09:30
Place: Kemicentrum hörsal C

External reviewer(s)

Name: Moser, Christopher
Title: Professor
Affiliation: University of Pennsylvania, USA

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Probing Proton Translocation in Influenza A/M2 Proteoliposomes - A systematic Approach to Membrane-Protein Reconstitutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här