Probing Proton Translocation in Influenza A/M2 Proteoliposomes - A systematic Approach to Membrane-Protein Reconstitutions

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

111 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Probing Proton Translocation in Influenza A/M2 Proteoliposomes - A systematic Approach to Membrane-Protein Reconstitutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap