Process-based estimates of terrestrial ecosystem isoprene emissions: incorporating the effects of a direct CO2-isoprene interaction

Almut Arneth, U. Niinemets, S. Pressley, J. Back, P. Hari, T. Karl, S. Noe, I. C. Prentice, D. Serca, Thomas Hickler, A. Wolf, Benjamin Smith

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

164 Citeringar (SciVal)
130 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Process-based estimates of terrestrial ecosystem isoprene emissions: incorporating the effects of a direct CO2-isoprene interaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap