Processes governing the drinking water microbiome

Sandy Chan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

329 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Processes governing the drinking water microbiome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap