Product architecture and supply chain design: A systematic review and research agenda

Sebastian Pashaei, Jan Olhager

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Product architecture and supply chain design: A systematic review and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi