Production Costs Calculation Model in Crushing and Screening: Using a technical-economic approach tool for finding the optimal production costs when comparing technical and economical solutions

Bidragets översatta titel : Beräkningsmodeller för produktionskostnader i kross och siktning: Använda ett tekniskt och ekonomiskt verktyg för att hitta de optimala produktionskostnaderna vid jämförelse av tekniska lösningar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

264 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Gruv- och ballastindustrin utgör en mycket viktig sektor i den svenska ekonomin. Där gruvindustrin operar på den globala arenan medan sten branschen operar på regional/lokal basis. Efterfrågan av metaller- och byggnadsmaterial har ökat under det senaste decenniet och mängden fasta mineraler och stenar som tas ut ur jordskorpan är nästan 80 miljarder ton per år, med ballast som den största delen.
De flesta metallerna i jordskorpan finns i mineraler med en eller flera grundämnen i kemiska föreningar. För att utvinna metallerna, måste man först storleks minska stenen till fina eller mycket fina partiklar. Det för att skapa rätt egenskaper för mineralförädling och metallutvinning.
Ballast används i betong och i asfalt eller direkt i vägbyggnad och / eller andra infrastrukturer som t.ex. dammar, skydd, utfyllnad och landskapsarkitektur mm. Ballast storlekarna sträcker sig från stora stenblock till mycket fina sand. Huvuddelen av ballaststorlekarna ligger i storleksintervallet 1 − 100 mm. Där järnvägsballast finns i den grövre delen, ballast i asfalt och betong i mittendelen och sand i finare delen.
Krossning och siktning är en av det vanligaste sättet att reducera stenarnas dimension till önskad storlek inom gruv- och ballastindustrin. Där krossar är maskiner för att bryta sönder stenar eller annan mineral till mindre enheter och siktar är maskiner för separata grövre partiklar från finare partiklar.
Teknisk process simulering med utrustningsval av kross och sorteringsmaskiner är väl etablerade idag inom gruv- och stenbrott industrier.
PCCM är en beräkningsmodell för produktionskostnader som gett en ytterligare dimension till området processimulering. Genom att få kännedom om kostnader och kostnadsfördelningen inom C & S-anläggningar ges nya förutsättningar för att finna det processalternativ som ger den lägsta produktkostnaden under rådande omständigheter och samtidigt kunna visa vägar hur råvaran, d.v.s. tillgänglig mineral, kan användas på bästa sätt.
PCCM beräknar produktkostnaderna genom att summera processens driftidskostnader, processens stilleståndskostnader, lönekostnader och extra kostnader. I drifts- och stilleståndskostnaderna ingår kapitalkostnader och dynamiska processkostnader som slitdelar, reservdelar, verktyg ock energiförbrukning m.m.
Konformiteten, CF definierat som beräknade kostnader dividerat med fastställda verkliga kostnader ligger i intervallet 0.9 – 1.2 för de sju genomförda fallstudierna knutna till C&S-anläggningarna.
Bidragets översatta titel Beräkningsmodeller för produktionskostnader i kross och siktning: Använda ett tekniskt och ekonomiskt verktyg för att hitta de optimala produktionskostnaderna vid jämförelse av tekniska lösningar
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Industriell Produktion
Handledare
 • Ståhl, Jan-Eric, handledare
 • Windmark, Christina, Biträdande handledare
 • Reza Manouchehri, Hamid , handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2022 nov. 18
UtgivningsortLund
Förlag
StatusPublished - 2022

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-11-18
Time: 09:00
Place: Lecture Hall A:B, Building A, Sölvegatan 24, Faculty of Engineering LTH, Lund University, Lund.
External reviewer(s)
Name: Johansen, Kerstin
Title: Prof.
Affiliation: University of Jönköping, Sweden.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Maskinteknik

Nyckelord

 • Krossning
 • siktning
 • sortering
 • krossanläggningar
 • processer
 • produkter
 • kostnad
 • entreprenadindustri
 • Gruvindustri
 • ballastindustri
 • beräkningar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Beräkningsmodeller för produktionskostnader i kross och siktning: Använda ett tekniskt och ekonomiskt verktyg för att hitta de optimala produktionskostnaderna vid jämförelse av tekniska lösningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här