Production Costs Calculation Model in Crushing and Screening: Using a technical-economic approach tool for finding the optimal production costs when comparing technical and economical solutions

Bidragets översatta titel : Beräkningsmodeller för produktionskostnader i kross och siktning: Använda ett tekniskt och ekonomiskt verktyg för att hitta de optimala produktionskostnaderna vid jämförelse av tekniska lösningar

Per Hedvall

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

579 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Beräkningsmodeller för produktionskostnader i kross och siktning: Använda ett tekniskt och ekonomiskt verktyg för att hitta de optimala produktionskostnaderna vid jämförelse av tekniska lösningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap