Production of K∗(892)0 and φ(1020) in pp and Pb-Pb collisions at sNN =5.02 TeV

S. Acharya, J. Adolfsson, S. Basu, P. Christiansen, O. Matonoha, A.F. Nassirpour, A. Ohlson, A. Oskarsson, T. Richert, O.V. Rueda, D. Silvermyr, N. Zurlo, ALICE Collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The production of K∗(892)0 and φ(1020) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at sNN = 5.02 TeV has been measured using the ALICE detector at the Large Hadron Collider (LHC). The transverse momentum (pT) distributions of K∗(892)0 and φ(1020) mesons have been measured at midrapidity (|y| 8 GeV/c, the RAA values of K∗(892)0 and φ(1020) are below unity and observed to be similar to those of pions, kaons, and (anti)protons. The RAA values at high pT (>8 GeV/c) for K∗(892)0 and φ(1020) mesons are in agreement within uncertainties for sNN= 5.02 and 2.76 TeV. © 2022 CERN.
Originalspråkengelska
Artikelnummer034907
TidskriftPhysical Review C
Volym106
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Production of K∗(892)0 and φ(1020) in pp and Pb-Pb collisions at sNN =5.02 TeV”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här