Production of moth sex pheromone precursors in Nicotiana spp. a worthwhile new approach to pest control

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Production of moth sex pheromone precursors in Nicotiana spp. a worthwhile new approach to pest control”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences