Productivity, biodiversity trade-offs, and farm income in an agroforestry versus an arable system

Tom Staton, Tom D. Breeze, Richard J. Walters, Jo Smith, Robbie D. Girling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Productivity, biodiversity trade-offs, and farm income in an agroforestry versus an arable system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap