Products of non-stationary random matrices and multiperiodic equations of several scaling factors

AH Fan, B Saussol, Jörg Schmeling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Products of non-stationary random matrices and multiperiodic equations of several scaling factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics