Professional Judgement. A Theoretical Model and Multi-Experiments in Nursing Professional Judgement

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Professional Judgement. A Theoretical Model and Multi-Experiments in Nursing Professional Judgement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap