Professionalization without dead bodies : the case of Swedish funeral directors.

Anna Davidsson-Bremborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)270-285
TidskriftMortality
Volym11
Utgåva3
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här