Professionellt skolledarskap

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Kapitlet adresserar professionellt skolledarskap med hjälp av tidigare forskning inom chefers arbete, professionalism, strategi, styrning och organisationsstruktur. I kapitlets nyckelinsikter lyfts i grova drag fram att god kunskap om strategi, styrning och struktur, kombinerat med en god kontextuell förståelse för hur man som skolledare lämpligen tillämpar dem i skolans värld, lägger grunden till en framgångsrik skolutveckling – och utgör kärnan i vad som skulle kunna kallas ett professionellt skolledarskap.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationLedarskap Utveckling Lärande
Undertitel på värdpublikationGrundbok för rektorer och förskolechefer
RedaktörerMaria Jarl, Elisabeth Nihlfors
UtgivningsortStockholm
FörlagNatur och kultur
Sidor315-337
Antal sidor23
ISBN (tryckt)978-91-27-14706-5
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Professionalism
  • Ledarskap
  • Chefsarbete

Citera det här