Professionen har varit snabb att ta till sig nya läkemedel

Kristina Kallen, MARIA COMPAGNO STRANDBERG, Karin Söderberg-Löfdal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
StatusPublished - 2020 okt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här