Prognostic factors for outcome of benign skull base lesions: The vestibular schwannoma model

Abdul Rahman Mohummad Al-Shudifat

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

427 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prognostic factors for outcome of benign skull base lesions: The vestibular schwannoma model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap