Prognostic Markers and Mechanisms of Chemotherapy Resistance in Diffuse Large B-cell Lymphoma

Karin Fjordén

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

494 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prognostic Markers and Mechanisms of Chemotherapy Resistance in Diffuse Large B-cell Lymphoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap