Prognostic models for outcome following liver resection for colorectal cancer metastases: A systematic review.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

100 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prognostic models for outcome following liver resection for colorectal cancer metastases: A systematic review.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap