Prognostic stromal gene signatures in breast cancer.

Sofia Winslow, Karin Leandersson, Anders Edsjö, Christer Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

57 Citeringar (SciVal)
464 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prognostic stromal gene signatures in breast cancer.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap