Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prognostic utility and characterization of left ventricular hypertrophy using global thickness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Nursing and Health Professions

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology