Sammanfattning

Rapporten beskriver arbetet med att vidareutveckla och använda ett prognosverktyg för uppföljning och utvärdering av hur jordbrukspolitiken påverkar svenska jordbruksfåglar. Uppdraget gällde att dels utreda möjligheterna till förbättring av analysverktyget och rapporteringen av populationsutvecklingen för Sveriges jordbruksfåglar sammanfattad i Farmland Bird Index (FBI) samt att använda verktyget för att utvärdera effekter av miljöstöden för vall och bete samt kompensationsbidraget på FBI. Vi sammanfattar här de viktigaste resultaten av detta arbete.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagLund University
UppdragsgivareSwedish Board of Agriculture
Antal sidor39
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här