Progression of Self-Assembly of Amelogenin Protein Supramolecular Structures in Simulated Enamel Fluid

Sarah A Engelberth, Margot S Bacino, Shaiba Sandhu, Wu Li, Johan Bonde, Stefan Habelitz

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Progression of Self-Assembly of Amelogenin Protein Supramolecular Structures in Simulated Enamel Fluid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar