Projective linear groups as maximal symmetry groups

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A maximal symmetry group is a group of isomorphisms of a three-dimensional hyperbolic manifold of maximal order in relation to the volume of the manifold. In this paper we determine all maximal symmetry groups of the types PSL(2, q) and PGL(2, q). Depending on the prime p there are one or two such groups with q=pk and k always equals 1, 2 or 4.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)83-96
TidskriftGlasgow Mathematical Journal
Volym50
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Projective linear groups as maximal symmetry groups”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här