PROJEKT HÖGPRESTERANDE BETONG 1991-1997 : Lista över rapporter publicerade vid avd Byggnadsmaterial, LTH

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

171 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Ett nationellt svenskt forskningsprogram HÖGPRESTERANDE BETONG finansierat av de statliga organisationerna NUTEK och BFR och ett antal företag i byggbranschen genomfördes under åren 1991‐1997. I programmet deltog forskare från de fyra tekniska högskolorna CTH,
KTH, LuTH (nuvarande LTU) och LTH. Dessutom deltog forskare från Cement och Betongforskningsinstitutet, CBI, samt forskare från olika finansierande företag.

Forskningsprogrammet var uppdelat i tre större delprogram:
1. Delprogram M: Material
2. Delprogram K: Konstruktion
3. Delprogram P: Produktion
Vår avdelning, Byggnadsmaterial vid LTH, deltog huvudsakligen i Delprogram Material.
Bidragets översatta titel Project High Performance Concrete 1991-1997 : List of reports published at Div. of Building Materials, LTH
Originalspråksvenska
FörlagAvd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
Antal sidor9
Volym7217
StatusPublished - 2014

Publikationsserier

NamnRapport TVBM (Intern 7000-rapport)
Volym7217
ISSN (tryckt)0348-7911

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”PROJEKT HÖGPRESTERANDE BETONG 1991-1997 : Lista över rapporter publicerade vid avd Byggnadsmaterial, LTH”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här