Prolastin, a pharmaceutical preparation of purified human alpha 1-antitrypsin, blocks endotoxin-mediated cytokine release

Izabela Nita, Camilla Hollander, Ulla Westin, Sabina Janciauskiene

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat