Prolonged life of human acute hippocampal slices from temporal lobe epilepsy surgery

J. Wickham, N. G. Brödjegård, R. Vighagen, L. H. Pinborg, J. Bengzon, D. P.D. Woldbye, M. Kokaia, M. Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prolonged life of human acute hippocampal slices from temporal lobe epilepsy surgery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap