Promiscuity and the evolutionary transition to complex societies

Charlie Cornwallis, Stuart A West, Katie E Davis, Ashleigh S Griffin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)969-972
TidskriftNature
Volym466
Nummer7309
DOI
StatusPublished - 2010
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här