Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model

Alfred Andersson, Lena Hiselius, Emeli Adell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Promoting sustainable travel behaviour through the use of smartphone applications: A review and development of a conceptual model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap