Promotionen i Lund: insignier, symbolik och historia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)471-486
Antal sidor16
TidskriftHeraldisk tidsskrift
Volym12
Nummer118
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här