Proper r-harmonic functions from Riemannian manifolds

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We introduce a new method for constructing complex-valued r-harmonic functions on Riemannian manifolds. We then apply this for the important semisimple Lie groups SO(n) , SU(n) , Sp(n) , SLn(R) , Sp(n, R) , SU(p, q) , SO(p, q) , Sp(p, q) , SO(2 n) and SU(2 n).

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)217-223
TidskriftAnnals of Global Analysis and Geometry
Volym57
Tidigt onlinedatum2019 dec. 10
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Proper r-harmonic functions from Riemannian manifolds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här