Properties of Protein and Polymer Systems

Fredrik Carlsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Properties of Protein and Polymer Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemical Engineering