Properties of the L function

Jan Gustavsson, Jaak Peetre

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We study the function $L(t) = inf_{0 < x < 1}(x^p + t(1-x)^q)$ and related functions which arise in the theory of interpolation spaces.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)105-121
TidskriftStudia Mathematica
Volym74
Nummer2
StatusPublished - 1982

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik
  • Datorseende och robotik (autonoma system)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Properties of the L function”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här