Property, Citizenship, and Invisible Dispossession in Myanmar's Urban Frontier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Property, Citizenship, and Invisible Dispossession in Myanmar's Urban Frontier”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap